dinsdag 25 september 2012

Tarieven schaaktraining

Scholen

Een les van een uur:    € 23,50
Werkboek:                   € 4,- per persoon
Diploma:                      € 3,- per persoon

Op scholen worden alleen lessen voor stap 1 en stap 2 gegeven. Een cursus duurt 20 lessen. Een beginnerscursus kan ook uit 10 of 6 lessen bestaan (en alles ertussen in). Met 10 lessen kunnen kinderen het opstapjediploma halen.

Scholen die de laatste jaren lessen gehad hebben zijn: Pendinghe, Bisschop Bekkers, Nassau, Bredero, De Starter, Boerhaave, Karrepad, Mytylschool Haren, De Vlint, Annie MG Schmidt, Anne Frank, Hoeksteen, Petteflet.

Individueel

Individueel of in kleine groepjes (2-3) verzorg ik ook trainingen.
 
De aanpak is bij zeer persoonsgericht: eigen partijen worden geanalyseerd en er wordt gewerkt aan het openingsrepertoire. Zwakkere punten worden op nivo gebracht en sterke punten worden uitgebouwd. Ook is er veel aandacht voor de mentale aspecten van het spel. Dit alles gebeurt met behulp van moderne schaakmedia en -databases.
In het algemeen is er één keer per twee weken een bijeenkomst tussen mij en pupil(len), maar in onderling overleg kan het ook minder vaak of kan de frequentie juist hoger zijn. Plaats en tijden worden onderling afgesproken. De bijeenkomsten duren in het algemeen twee uur, maar ook dit kan in onderling overleg korter of langer worden.

De kosten voor het 40-uurs training bedragen €150,- per half jaar in groepjes van 2 of 3. Individueel is dat € 225,- per half jaar.
Voor de 20-uurs variant zijn de bedragen respectievelijk € 75,- en € 125,- per half jaar.

Geïnteresseerd?
Stuur een mailtje met je gegevens (naam, adres, leeftijd, club, rating) naar 
superhiddo@hetnet.nl of bel voor meer informatie: 050-5716807

Spelers die de laatste seizoenen van mij training hebben gekregen zijn o.a.: Milan Mostertman, Mehran Kamali, Vaclav Ocelik,  Eelke de Boer, Tycho Bruggink, Jorn Brouwer, Olav Mostertman. Daarnaast hebben diverse noordelijke topspelers training volgens dit systeem gekregen.