maandag 31 oktober 2011

Trainingen

Hiddo Zuiderweg coördineert al jaren, eerst via een stichting, nu individueel, privétrainingen voor jeugdigde schaakspelers.
De NOSBO en FSB kunnen spelers voordragen, maar je kunt ook zelf je ambitie kenbaar maken. Voorwaarde om voor privétraining te worden opgenomen is dat ik en anderen denken dat je de potentie hebt om de Nederlandse top 15 in jouw leeftijdscategorie te halen. De leeftijd van de getrainde spelers varieert van ongeveer 8 tot 18 jaar.
Deelnemers krijgen 40 uur per jaar training en begeleiding van mentoren. Dit zijn sterke schakers met veel ervaring in het geven van jeugdtraining en ruime kennis van schaaklesmethoden. Het vindt bij voorkeur plaats in groepjes van 2 of 3 personen, maar het kan ook individueel.
De aanpak is bij uitstek persoonsgericht: er wordt een ontwikkelingsplan gemaakt waarin concrete doelstellingen worden geformuleerd. De eigen partijen worden geanalyseerd en er wordt gewerkt aan het openingsrepertoire. Zwakkere punten worden op nivo gebracht en sterke punten worden uitgebouwd. Ook is er veel aandacht voor de mentale aspecten van het spel. Dit alles gebeurt met behulp van moderne schaakmedia en -databases.
In het algemeen is er één keer per twee weken een bijeenkomst tussen mentor en pupil(len), maar in onderling overleg tussen mentor, pupil en ouders kan het ook minder vaak of kan de frequentie juist hoger zijn. Plaats en tijden worden onderling afgesproken. De bijeenkomsten duren in het algemeen twee uur.

Aan het eind van het seizoen volgt een evaluatie, en wordt besloten of het zinvol is de deelname aan de trainingen voort te zetten. Leidraad hiervoor is het evaluatieverslag, de inzet en motivatie van de speler en zijn of haar ratingontwikkeling.

Het is met ingang van vorig seizoen was mogelijk om je voor minder contacturen in te tekenen, het zogenaamde 20-uurs mentoraat. Deelnemers die hiervoor kiezen krijgen minder uren training, maar verder is de opzet en werkwijze hetzelfde als in de 40-uurs variant.

De kosten voor het 40-uurs mentoraat bedragen €150,- per half jaar in groepjes van 2 of 3. Individueel is dat € 225,- per half jaar.
Voor de 20-uurs variant zijn de bedragen respectievelijk € 75,- en € 125,- per half jaar.

Geïnteresseerd?
Stuur een mailtje met je gegevens (naam, adres, leeftijd, club, rating) naar superhiddo@hetnet.nl of bel voor meer informatie: 050-5716807

Spelers die de laatste seizoenen training hebben gekregen zijn o.a.: Jan W, Daan Brandenburg, Frits Rietman, Erik-Jan Hummel, Milan Mostertman, Mehran Kamali, Vaclav Ocelik, Ivo Maris, Frank van der Werff, Wouter Welling, Tjapko Struik, Harmen van den Berg, Eelke de Boer, Tycho Bruggink, Jorn Brouwer, Jelmer Veltman, Jasper Hupkes, Frank Hartog, David Slagter, Milan Heller, Evie Warmelink.